О kompaniji

Energetska kompanija “AB Energo” (AB Energo d.o.o.) оsnovana je 2014. godine u Srbiji. Jedna od osnovnih delatnosti kompanije je kupovina i prodaja električne energije, ne samo na teritoriji Srbije, već i Evrope.

Danas kompanija “AB Energo” aktivno posluje na tržištu električne energije. Trgovina električnom energijom se obavlja kako na međunarodnim berzama tako i sa kupcima na veliko na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Bosnom i Hercegovinom. Pored toga, razvija se saradnja sa glavnim učesnicima na tržištu električne energije kako u Srbiji tako i u Evropi.

Naši ključni partneri su najveće energetske kompanije u Evropi i svetu.

Tokom svog poslovanja na tržištu električne energije kompanija “AB Energo” se afirmisala kao pouzdan snabdevač i partner. U 2016. godini isporučeno je više od 98 000 000 kWh električne energije.

Glavne aktivnosti kompanije “AB Energo” su:

  • korektan i dobronameran odnos prema snabdevačima i kupcima;
  • održavanje i povećanje postojeće baze kupaca;
  • obezbeđivanje garantovanih isporuka električne energije prema zaključenim ugovorima;
  • obezbeđivanje transparentnosti procesa ispunjenja uslova ugovora, vidljivosti i lakoće plaćanja usluga kompanije;
  • stalno unapređenje poslovanja kompanije i poboljšanje njene efikasnosti;
  • očuvanje finansijske stabilnosti kompanije;
  • očuvanje i jačanje pozicije kompanije kao pouzdanog snabdevača i partnera.

“AB Energo” aktivno širi svoje prisustvo na tržištu Srbije i Balkana. Od 2016. godine kompanija učestvuje na tenderima koje organizuje MH “Elektroprivreda Republike Srpske” (Bosna i Hercegovina).

Kompanija ima u planu poslovanje ne samo sa kupcima električne energije na veliko već i sa krajnjim kupcima, odnosno preduzećima. “AB Energo” u saradnji sa najvećim evropskim energetskim kompanijama obezbeđuje garantovano snabdevanje električnom energijom u svim količinama.

Takođe, u bliskoj budućnosti planiran je izlazak kompanije na evropsko tržište prirodnog gasa.

Energetska kompanija “AB Energo” (AB Energo d.o.o) svoje poslovanje obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.