O trgovini

Električna energija

Jedna od osnovnih delatnosti kompanije “AB Energo” je kupovina i prodaja električne energije.

Danas kompanija “AB Energo” aktivno posluje na tržištu električne energije. Trgovina električnom energijom se obavlja kako na međunarodnim berzama tako i sa kupcima na veliko na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Bosnom i Hercegovinom.

Zahvaljujući partnerstvu sa najvećim evropskim energetskim kompanijama, “AB Energo” ima mogućnost da trguje električnom energijom na mađarskoj berzi HUPX. Takođe, kompanija je nedavno započela proces registracije na srpskoj berzi SEEpex.

Električna energija se prenosi na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Bosnom i Hercegovinom, a na teritoriji Srbije isporučuje se kupcima putem prenosnog sistema srpskog nacionalnog operatora EMS AD.

Danas je kompanija “AB Energo” snabdevač električnom energijom na veliko, a planira se i sklapanje direktnih ugovora sa krajnjim kupcima (preduzećima). Partnerstvo sa najvećim evropskim snabdevačima omogućava kompaniji “AB Energo” garantovano snabdevanje u svim količinama.

 

Prirodni gas

Pored obnovljivih izvora energije prirodni gas spada u ekološki čiste i najekonomičnije energente.

Danas se prirodni gas koristi u domaćinstvima kao energent za grejanje, ali i u industrijskoj proizvodnji. Potražnja za prirodnim gasom se povećava svake godine i u budućnosti će ovaj energent imati ogroman značaj, ne samo za grejanje, već i za snabdevanje gradova i preduzeća električnom energijom.

Kompanija “AB Energo” u bliskoj budućnosti planira da počne snabdevanje prirodnim gasom na veliko u zemljama centralne Evrope.

Zahvaljujući saradnji sa najvećim evropskim i svetskim trejderima sa optimizmom možemo da gledamo na razvoj novih energetskih tržišta.